VIEKÖ PAPERITYÖ AIKAA TUOTTAVALTA TOIMINNALTA?

UUSI MENETELMÄ ASIAKIRJOJEN LUOMISEKSI

Älykkäämmin

DocStarter hyödyntää yrityksen bisnessovellustietokannan tietoja, vakioi asiakirjojen ulkomuodon sekä määrämuotoisen sisällön tuottamisen. Materiaalin päivitys tehdään helposti, keskitetysti ja hallitusti. Modernisoidaan asiakirjojenlaadintaprosessianne.

Nopeammin

Ei enää hidasta leikkaa–liimaa-käytäntöä, vaan mahdollistetaan pitkälle automatisoitu ja erittäin nopea käytäntö. Asiakirjojen laadintaan kuluu tunnetusti paljon arvokasta työaikaa. DocStarter avustaa käyttäjää luomaan oikeasisältöisen asiakirjan huomattavasti nopeammin.

Laadukkaammin

Asiakirjojen luominen on useassa työnkuvassa tärkeää rutiinityötä ja usein myös lakiperusteista. Tuotetut asiakirjat ovat nykyisellään usein varsin kirjavia sekä sisällöltään että ulkomuodoltaan. DocStarter minimoi virhemahdollisuutta ja mahdollistaa hallitun, tehokkaan ja yhtenäisen prosessin.


” Minulla on sellaiset kaksikymmentä mallipohjaa josta leikkaamalla ja liimaamalla rakennan seuraavia asiakirjoja. ”

%

Muistio nopeammin

%

Tarjouksien laadinta nopeammin

%

Kilpailutusasiakirja nopeammin

Docstarter uudistaa asiakirjojen laadintaprosessia ja mahdollistaa hallitun, virheitä minimoivan, sujuvan ja erittäin nopean asiakirjojen laadinnan.


© Copla Oy

Osoite: Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki
Sähköposti:  info(at)docstarter.pro
Mobiili: 040 551 5632
Puhelin: 020 155 2010