Tavoitteena kehittää  tapaamme työskennellä

DocStarter on uusi työkalu, joka automatisoi kaikenlaisten Word-asiakirjojen laatimisen. Teit sitten tarjouksia, sopimuksia, työselostuksia tai mitä tahansa dokumentteja, DocStarter helpottaa arkeasi, säästää aikaasi ja minimoi virheiden mahdollisuudet, käyttäen yrityksen omia asiakirjapohjia.

Unohda leikkaaminen ja liimaaminen tehdessäsi asiakirjoja, vaan luo jokaiselle asiakkaalle yksilöity ensiluokkainen dokumentti nopeasti ja vaivattomasti.

Keskeiset asiakasedut:

  • Tuo säästöjä – Nopeuttaa prosesseja merkittävästi, vähentää työvoiman tarvetta
  • Luo työtyytyväisyyttä – Helpottaa päivittäistä työntekoa ja palauttaa työn merkityksen
  • Parantaa laatua – Parantaa asiakirjojen laatua ja oikeellisuutta
  • Yhtenäistää – Varmistaa yrityksen brändin näkyvyyden ja asiakirjojen ulkoasun yhtenäisyyden
  • Tehostaa turvallisuutta – Lisää tietoturvaa ja pienentää tietovuotojen riskiä
  • Korvaa ohjelmistoja – Vähentää tehottomampien työkalujen tarvetta
  • Mahdollistaa nopeankin kasvun – Helppo toiminnan laajentaminen, kansainvälistyminen

Luoduille asiakirjoille lisätään metatietoa ja tämän perusteella voitte seurata esimerkiksi luotujen asiakirjojen määriä, tekijöitä ja muuta informaatiota, joka auttaa miettiessänne yrityksenne tulevaisuutta.

DocStarterissa säilyvät myös kaikki tarvittavat asiakirjapohjat, ettei niidenkään etsimiseen mene aikaa. Kaikki tarvittava materiaali tasalaatuisten dokumenttien laatimiseen on helposti löydettävissä koko yrityksellesi yhdestä paikasta.

Käyttäjä voi luonnollisesti viimeistellä luodun Word-asiakirjan lisäämällä mitä tahansa sisältöä asiakirjaan.


Hyödynnetään yrityksen olemassa olevaa hyväksi todettua materiaalia.

 Asiakirjaosat ja kaikki tarvittavat mallipohjat viedään erillisinä osina tietokantaan.

 Jatkossa  kaikki materiaali, tieto ja mallit ovat helposti löydettävissä,

 jälleen käytettävissä sekä keskitetysti päivitettävissä.

 Automatisoidaan datan tuominen tietokannoista asiakirjaan, kuten toiminnanohjausjärjestelmästä…

 Ja lopuksi yhtenäistetään yrityksen asiakirjojen tallennus- ja nimeämiskäytännöt ja viedään asiakirja oikeaan paikkaan ja perustetaan tarvittavat kansioinnit.